Uso de cookies en las páginas web del Ayuntamiento de A Coruña

En las páginas web municipales utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o conocer como cambiar la configuración, en nuestra página de "Normas de uso".

Ayuntamiento de A Coruña

Publicación de Listados Provisionales - EDM 2019-20

Publicación de listaxes provisionais - EDM 2019-20

Publícanse as listaxes provisionais de solicitantes, alfabética, por grupos e por numero de orde, que se poden consultar nas seguintes ligazóns:

Prazo e lugar de presentación de alegacións: os días 12 e 13 de setembro nas oficinas do SMD (sitas na cidade deportiva da Torre e Palacio dos Deportes de Riazor), en horario de 08.00 a 13.30 h.

Orde de preferencia: Nos supostos en que o número de prazas ofertadas sexa menor das demandadas, para a orde de preferencia teranse en conta primeiro as persoas empadroadas no Concello da Coruña e, se aínda así resultase necesario, realizarase un sorteo público (para cada unha das escolas deportivas) na oficina administrativa do Palacio dos Deportes de Riazor ás 10:00 horas do día 16 de setembro, conforme o procedemento establecido no apartado IV.5) das presentes bases.

Listaxes definitivas: publicaranse o día 17 de setembro.

Prazo e lugares de matrícula para todo o alumnado: Realizarase do 18 ao 24 de setembro. Nos días 18 e 19 soio se poderá matricular nas oficinas do SMD sitas no Palacio dos Deportes de Riazor de 08:00 a 14:00h, e no resto dos días poderá facerse indistintamente nas oficinas da Torre, Barrio de Las Flores ou Riazor.

No caso de que se trate de escolas impartidas nas instalacións de San Amaro e San Diego deberanse realizar exclusivamente nos devanditos centros e no horario de atención ao público establecido nos mesmos.

Haberá un único chamamento de matrícula para inscribirse nas EDM. Só poderán matricularse as persoas ás que lles correspondese praza e non haberá chamamentos posteriores.

Publicación de prazas vacantes: unha vez rematado o prazo de matrícula, 25 de setembro publicaranse na web e nos taboleiros.

Rematado o prazo de matrícula e no suposto de quedar prazas vacantes, publicaranse o día 25 de setembro na páxina web www.coruna.gal/deportes, nos taboleiros de anuncios das instalacións deportivas e no teléfono de atención cidadá 010, e abrirase un prazo de 5 días hábiles do 26 de setembro ao 2 de outubro no que se poderá matricular calquera persoa preinscrita na actividade. Estas matriculacións efectuaranse por rigorosa orde de chegada ás oficinas do SMD (sitas na Cidade Deportiva da Torre, Polideportivo do Barrio das Flores e Palacio dos Deportes de Riazor).

Convocatoria de Novas Prazas EDMs Curso 2019-2020

Bases das novas solicitudes e matriculacións

Esta concellaría presta conformidade ás bases da convocatoria de renovación e novas matrículas das Escolas Deportivas Municipais (en diante EDM) do Servizo Municipal de Deportes (en diante SMD), segundo a normativa de uso das instalacións deportivas, EDM e outras actividades (aprobada pola Xunta de Goberno Local o 20 de xullo de 2007).

Constitúe o obxecto destas bases a matrícula nas EDM; tanto que se trate da renovación do alumnado asistente durante o curso anterior como das vacantes que se produzan ou de novas modalidades para impartir durante o vindeiro curso.

(EXTRACTO, pode consultar as bases completas nesta ligazón)

1.- Datas de presentación de solicitudes de preinscrición: do 2 de setembro as 00.00h ata as 13.30 h do 9 de setembro.

2.- Lugar de presentación de solicitudes de preinscrición: as solicitudes presentaranse cubrindo o seguinte formulario, agás os cursos de recuperación funcional.

Cando a persoa non dispoña dos medios necesarios para facer a solicitude telemática, poderá acudir de xeito presencial -para que lla realicen- ás oficinas doSMD situadas na Cidade Deportiva da  Torre, Palacio de Deportes de Riazor e Polideportivo do Barrio das Flores, no horario do rexistro e atención ao públicodo concello (de 08:00 a 13:30h)

As solicitudes de preinscrición en EDM impartidas nas instalacións de San Amaro e San Diego deberanse formalizar nos devanditos centros e no horario de atención ao público establecido nos mesmos.

3.- Número de cursos por persoa:  Cada persoa poderá solicitar un máximo de dous cursos, pero só poderá matricularse nun único curso. Se alguén solicitase máis de dous cursos só se terán en conta as dúas primeiras solicitudes rexistradas por esa persoa. 

Iso non obstante, se unha vez rematada a convocatoria houbese prazas vacantes, poderá realizarse a matrícula nos cursos que estean dispoñibles. 

4.- Listaxes provisionais: publicaranse o día 11 de setembro.

5.- Prazo e lugar de presentación de alegacións: os días 12 e 13 de setembro nas oficinas do SMD (sitas na cidade deportiva da Torre, polideportivo do Barrio das Flores e Palacio dos Deportes de Riazor), en horario de 08.00 a 13.30 h.

6.- Orde de preferencia: Nos supostos en que o número de prazas ofertadas sexa menor das demandadas, para a orde de preferencia teranse en conta primeiro as persoas empadroadas no Concello da Coruña e, se aínda así resultase necesario, realizarase un sorteo público (para cada unha das escolas deportivas) na oficina administrativa do Palacio dos Deportes de Riazor ás 10:00 horas do día 16 de setembro, conforme o procedemento establecido no apartado IV.5) das presentes bases.

7.- Listaxes definitivas: publicaranse o día 17 de setembro.

8.- Prazo e lugares de matrícula para todo o alumnado: Realizarase do 18 ao 24 de setembro.

Nos días 18 e 19 soio se poderá matricular nas oficinas do SMD sitas no Palacio dos Deportes de Riazor de 08:00 a 14:00h, e no resto dos días poderá facerse indistintamente nas oficinas da Torre, Barrio de Las Flores ou Riazor. No caso de que se trate de escolas impartidas nas instalacións de San Amaro e San Diego deberanse realizar exclusivamente nos devanditos centros e no horario de atención ao público establecido nos mesmos.

Haberá un único período de matrícula para inscribirse nas EDM.

Só se poderán matricular as persoas ás que lles correspondese praza e non haberá listaxes de espera posteriores.

Rematado o prazo de matrícula e no suposto de quedar prazas vacantes, publicaranse o día 25 de setembro na páxina web www.coruna.gal/deportes, nos taboleiros de anuncios das instalacións deportivas e no teléfono de atención cidadá 010, e abrirase un prazo de 5 días hábiles do 26 de setembro ao 2 de outubro no que se poderá matricular calquera persoa preinscrita na actividade​

Estas matriculacións efectuaranse por rigorosa orde de chegada ás oficinas do SMD (sitas na cidade deportiva da Torre, polideportivo do Barrio das Flores e Palacio dos Deportes de Riazor).

Documentación:

· Folla de matrícula cuberta (todos os alumnos): segundo modelo normalizado que se facilitará polo SMD nos lugares habilitados para a súa presentación ou nos documentos anexos ao pé da noticia.

· Menores de 14 anos: fotocopia do DNI (de non telo, paxina na que figure no Libro de Familia) e do DNI do pai/nai

· A partir de 14 anos e ata os 18: fotocopia do DNI e do DNI do pai/nai

· A partir de 18 anos: fotocopia do DNI

· Alumnado suxeito a tutela, con independencia da idade: fotocopia do DNI, se o tivese e, ademais, do documento legal que a acredite e do DNI do/da titor/a.

A partir do 2 de outubro e ata o último venres de marzo, todos os venres a partir das 14:00h publicaranse na páxina web www.coruna.gal/deportes, nos taboleiros de anuncios das instalacións deportivas e no teléfono de atención cidadá 010 as prazas que aínda quedasen vacantes, e as matrícula permanecerán abertas ata as 14:00h do venres seguinte á última publicación. Así mesmo, na devandita páxina web indicarase o xeito de proceder, en data e forma, con estas matrículas.

Exceptúanse de punto anterior as EDM para menores de 18 anos, nas que por motivos didácticos e pedagóxicos só permanecerán abertas as matrículas ata o 30 de decembro, salvo que polo baixo índice de matriculación e sempre apoiado por informes favorables do SMD, se decida - excepcionalmente - permitir a matriculación nun período posterior.

CADRO DE PRAZAS DISPOÑIBLES - EDM do Curso 2019/2020

6-8 ANOS
EDM FRANXA DE IDADE LIBRES
AIKIDO 6-8 ANOS UN DÍA (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 6-8 ANOS 14
IUDO 6-8 ANOS UN DÍA (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 6-8 ANOS 16
MINITENIS 6-8 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA DA TORRE) 6-8 ANOS 26
NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 ANOS DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 6-8 ANOS 73
NATACIÓN 6-8 ANOS TRES DIAS (SAN AMARO) 6-8 ANOS 4
NATACIÓN 6-8 ANOS 2 DIAS (SAN AMARO) 6-8 ANOS 3
NATACIÓN 6-8 ANOS 2 DIAS (SAN DIEGO)  6-8 ANOS 45
PATINAXE 6-8  DOUS DÍAS POLIDEPORTIVA 1 RIAZOR (BARRIO DAS FLORES) 6-8 ANOS 45
XIMNASIA 6-8 ANOS - SAGRADA FAMILIA (BARRIO DAS FLORES) 6-8 ANOS 25
9-11 ANOS
EDM FRANXA DE IDADE LIBRES
AIKIDO 9-11 ANOS DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 9-11 ANOS 7
ATLETISMO 9-11 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 9-11 ANOS 16
BADMINTON 9-11 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 9-11 ANOS 20
ESGRIMA 9-11 DOUS DÍAS - CASA DA AUGA (BARRIO DAS FLORES) 9-11 ANOS 11
IUDO 9-11 ANOS DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 9-11 ANOS 8
NATACIÓN 9-11 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 9-11 ANOS 34
NATACIÓN 9-11 ANOS PERFC. TRES DIAS (SAN AMARO) 9-11 ANOS 7
NATACIÓN 9-11 ANOS PERFC. DOUS DIAS (SAN AMARO) 9-11 ANOS 4
NATACIÓN 9-11 ANOS 2 DIAS (SAN DIEGO)  9-11 ANOS 13
PATINAXE 9-11  DOUS DÍAS POLIDEPORTIVA 1 RIAZOR (BARRIO DAS FLORES) 9-11 ANOS 15
TENIS 9-11 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA DA TORRE) 9-11 ANOS 1
TENIS 9-11 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA DE RIAZOR) 9-11 ANOS 14
TENIS 9-11 NOVO MESOIRO (BARRIO DAS FLORES) 9-11 ANOS 9
XIMNASIA INC 9-11 ANOS - SAGRADA FAMILIA (BARRIO DAS FLORES) 9-11 ANOS 4
12-17 ANOS
EDM FRANXA DE IDADE LIBRES
ATLETISMO 12-17 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 12-17 ANOS 6
BADMINTON 12-17 DOUS DÍAS RIAZOR (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 12-17 ANOS 12
ESCALADA 12-17 2 DIAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 12-17 ANOS 2
ESGRIMA 12-17 TRES DÍAS - CASA DA AUGA (BARRIO DAS FLORES) 12-17 ANOS 6
NATACIÓN 12-17 DOUS  DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 12-17 ANOS 9
NATACIÓN 12-17 ANOS PERFC. TRES DIAS (SAN AMARO) 12-17 ANOS 6
NATACIÓN 12-17 ANOS PERFC. DOUS DIAS (SAN AMARO) 12-17 ANOS 4
NATACIÓN 12-17 ANOS 2 DIAS (SAN DIEGO)  12-17 ANOS 21
PADEL 12-17 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA DA TORRE) 12-17 ANOS 6
PATINAXE 12-17  DOUS DÍAS POLIDEPORTIVA 1 RIAZOR (BARRIO DAS FLORES) 12-17 ANOS 7
TENIS 12-17 ANOS DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA DA TORRE) 12-17 ANOS 2
TENIS 12-17 NOVO MESOIRO (BARRIO DAS FLORES) 12-17 ANOS 8
18-65 ANOS
EDM FRANXA DE IDADE LIBRES
BAILE DEPORTIVO DOUS DÍAS 18-64 RIAZOR (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 18-64 ANOS 6
ADESTRADOR PERSOAL 18-45 (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 18-45 ANOS 4
ADESTRADOR PERSOAL 30-50 (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 30-50 ANOS 3
GAP Y BAL 18-64 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 18-64 ANOS 13
GAP Y BAL 18-64 TRES DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 18-64 ANOS 18
MANTEMENTO  18-64 DOUS DÍAS RIAZOR (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 18-64 ANOS 33
MANTEMENTO  18-64 TRES DÍAS RIAZOR (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 18-64 ANOS 38
MANTEMENTO +18 E +65 ESPECIAL TRES DÍAS SAGRADA F. (BARRIO DAS FLORES) 18-64 ANOS Y 65 2
MANTEMENTO 18-64 DOUS DÍAS ROSALES (CIDADE DEPORTIVA DA TORRE) 18-64 ANOS 6
MANTEMENTO 18-64 E +65 TRES DÍAS P. Bº FLORES (BARRIO DAS FLORES) 18-64 ANOS Y 65 7
MANTEMENTO 18-64 TRES DÍAS (CIDADE DEPORTIVA DA TORRE) 18-64 ANOS 4
MANTEMENTO 18-64 TRES DÍAS SAN FRANCISCO XAVIER (BARRIO DAS FLORES) 18-64 ANOS 12
NATACION 18-30 (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 18-30 ANOS 10
NATACIÓN 18-64 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 18-64 ANOS 49
NATACIÓN 18-64 TRES DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 18-64 ANOS 35
NATACIÓN 30-50 (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 30-50 ANOS 4
NATACIÓN 18-65 ANOS TRES DIAS (SAN AMARO) 18-65 ANOS 35
NATACIÓN 18-65 ANOS DOUS DIAS (SAN AMARO) 18-65 ANOS 26
NATACIÓN 18-64 INICIACIÓN 2 DIAS (SAN DIEGO)  18-65 ANOS 14
NATACIÓN 18-64 PERFECC 2 DIAS (SAN DIEGO)  18-65 ANOS 15
PADEL 18-64 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA DA TORRE) 18-64 ANOS 9
PILATES 18-64  DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 18-64 ANOS 3
PILATES 18-64 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA DA TORRE) 18-64 ANOS 5
PILATES 18-64 DOUS DÍAS BARRIO DE LAS FLORES (BARRIO DAS FLORES) 18-64 ANOS 10
PILATES 18-64 TRES DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 18-64 ANOS 3
INTENSIVOS
EDM FRANXA DE IDADE LIBRES
MANTEMENTO +65 DOUS DÍAS RIAZOR (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) INTENSIVO 60-75 60-75 ANOS INTENSIVO 19
MANTEMENTO +65 TRES DÍAS TORRE (CIDADE DEPORTIVA DA TORRE) INTENSIVO 60-75 65 ANOS 1
MANTEMENTO 18-64 TRES DÍAS (CIDADE DEPORTIVA DA TORRE) 60 A 75 INTENSIVO 18-64 ANOS 2
MANTEMENTO PREFERENTE +60 A 75 BARRIO DAS FLORES (BARRIO DAS FLORES) 60-75 ANOS INTENSIVO 3
NATACION +65 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) INTENSO (PREFERENTE 65-70 ANOS: REQUISITO SABER NADAR 25M. SEN FACER PE) 65-70 ANOS INTENSIVO 1
NATACION +65 TRES DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) INTENSO (PREFERENTE 65-70 ANOS: REQUISITO SABER NADAR 25M. SEN FACER PE) 65-70 ANOS INTENSIVO 5
65 ANOS
EDM FRANXA DE IDADE LIBRES
MANTEMENTO +65 DOUS DÍAS RIAZOR (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 65 ANOS 5
MANTEMENTO +65 TRES DÍAS BARRIO DAS FLORES (BARRIO DAS FLORES) 65 ANOS 1
MANTEMENTO +65 TRES DÍAS RIAZOR (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 65 ANOS 11
NATACION +65 DOUS DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 65 ANOS 32
NATACION +65 TRES DÍAS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) 65 ANOS 14
NATACION +65 DOUS DÍAS (SAN AMARO) 65 ANOS 7
NATACION +65 TRES DÍAS (SAN AMARO) 65 ANOS 5
NATACIÓN +70 INICIACIÓN 2 DIAS (SAN DIEGO)  65 ANOS 18
NATACIÓN +70 PERFECC 2 DIAS (SAN DIEGO)  65 ANOS 15
TOTAL PRAZAS OFERTADAS 1.008

Pode consultar os horarios dispoñibles nos documentos adxuntos ao pé de paxina. Estes so se publican a modo orientantivo, xa que unicamente pódese solicitar a actividade, non o horario​

RECUPERACIÓN FUNCIONAL

A admisión na EDM de Recuperación Funcional deberá ser informada favorablemente, logo da previa valoración funcional, polo fisioterapeuta municipal ou, de ser o caso, por un profesional competente designado polo Servizo de Deportes.

O procedemento será o seguinte:

  1. Presentarase unha solicitude nos rexistros do SMD (sitos na Cidade Deportiva da Torre, polideportivo do Barrio das Flores e Palacio dos Deportes de Riazor).
  2. A persoa presentarase para ser valorada no lugar, día e hora que lle indique o Servizo de Deportes, e deberá levar consigo o diagnóstico clínico e outros datos e/ou informes que considere de interese.

CADRO DE PRAZAS DISPOÑIBLES

RECUPERACIÓN FUNCIONAL
EDM FRANXA DE IDADE LIBRES
NATACIÓN ADAPTADA INFANTIL (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) RF 4
RF DOUS  DÍAS ADULTOS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) RF 12
RF DOUS  DÍAS ADULTOS (SAN AMARO) RF 14
RF DOUS DÍAS INFANTIL_XUVENIL (SAN AMARO) RF 18
RF (SAN DIEGO) 2 DIAS RF 10
RF DOUS DÍAS INFANTIL_XUVENIL (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) RF 7
RF TRES DÍAS ADULTOS (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) RF 22
RF TRES DÍAS INFANTIL_XUVENIL (CIDADE DEPORTIVA RIAZOR) RF 3
RF TRES DÍAS ADULTOS (SAN AMARO) RF 22
RF TRES DÍAS INFANTIL_XUVENIL (SAN AMARO) RF 19
RF (SAN DIEGO) 3 DIAS RF 15
TOTAL PRAZAS OFERTADAS 146
  • Ayuntamiento de A Coruña
    • Ayuntamiento de A Coruña | Concello da Coruña.
    • Plaza de María Pita, 1. 15001 A Coruña.
    • 981 184 200 o desde dentro del término municipal al teléfono de atención 010
¡Tienes un navegador demasiado antiguo!

Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Internet Explorer 10 o superior. Instalar ahora un navegador compatible

?